Visie over Europa

Europa staat voor veel uitdagingen. Met mijn mandaat in het Europees Parlement wil ik terug mijn schouders zetten onder een ambitieus en sterk Europa. We hebben een sterk Europa nodig in onze globale wereldorde. De Verenigde Staten zal zich opnieuw moeten bewijzen als een duchtige internationale partner. China werpt zich op als een steeds grotere wereldmacht. We moeten rekening houden met de verschillende geopolitieke interesses van Rusland, Aziatische landen, Zuid-Amerika… Europa kan en moet haar volle gewicht werpen op het wereldtoneel. Een globale pandemie zoals corona vraagt bovendien ook om globale samenwerking. Maar ook binnen Europa moeten we de nodige ambitie aan de dag blijven leggen. Met de Green Deal neemt Europa het voortouw om een klimaat neutrale economie te creëren tegen 2050. Met de toenemende digitalisering in de wereld zijn de groeikansen enorm voor Europa, maar er zijn ook grenzen nodig. Ook online moeten we bepalen wat eerlijk en veilig is. En tot slot hebben we een economie nodig die blijft werken voor mensen en niemand in de steek laat. Kortom, een Europa dat inzet op een sterke vergroening, een sterke digitalisering, een sterke economie waar iedereen de vruchten van plukt, en een sterke stem in de wereld.