By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Over Tom Vandenkendelaere

Tom, geboren in 1984 als oudste van drie zonen, studeerde internationale betrekkingen. Van 2013 tot november 2014 was Tom nationaal jongerenvoorzitter van CD&V. Hij oefende zijn eerste mandaat als Europees Parlementslid uit van 2014 tot 2019. Dit is zijn tweede mandaat.

Download mijn CV hier

Agenda

Er zijn geen afspraken beschikbaar.

Transparantie

Wil je meer informatie over

Medewerkers