By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Europa

Het Europees Parlement is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het maakt Europese wetgeving samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie.

Mijn werk in het europees parlement

Visie

Bezoek het parlement