Voedselzekerheid hoog op de Europese agenda

19
.
10
Landbouw en Visserij

Europese leiders buigen zich over voedselzekerheid

Voedselzekerheid staat meer dan ooit bovenaan de politieke agenda in Europa. Terecht, want voedselproductie wordt niet alleen in Europa maar wereldwijd geconfronteerd met enorme verstoringen. Daarom is het een goede zaak dat de Europese leiders zich deze week op de top over de kwestie buigen en de verlenging van de VN-deal steunen. De beelden van tientallen vrachtschepen uit Oekraïne vol graan die vertraging oplopen voor de Turkse kust zijn een pijnlijke illustratie van hoezeer we afhankelijk zijn van zowel Rusland als Oekraïne voor de export van graan, tarwe, kunstmest en meer.

Eurostat bevestigt stijgende prijzen in de landbouw

De meest recente cijfers van Eurostat bevestigen opnieuw de ernst van de situatie. De prijs van landbouwproducten is met 36% gestegen in vergelijking met vorig jaar. Meststof steekt er met kop en schouders bovenuit, met een prijsstijging van 116%.

Meer middelen vrij maken voor jonge boeren

Daarom vraagt het Europees parlement deze week in haar resolutie over de goedkeuring van het Europees budget voor 2023 om meer middelen voor jonge boeren vrij te maken. Wij willen minimum 10 miljoen euro uit de nieuwe landbouwreserve mobiliseren om jonge landbouwers te helpen met de stijgende inputkosten. Nu zijn de Europese Commissie en de lidstaten aan zet aan om deze maatregel goed te keuren en het bedrag vrij te maken. Als voedselzekerheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid hoog op de agenda staan, dan moet daar ook naar gehandeld worden.