Nood aan eigen sterke defensie in Europa

15
.
02
Buitenlandse Zaken

De omstandigheden en de druk om met bekwame spoed noodzakelijke stappen vooruit te zetten op gebied van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid zijn de laatste decennia nog nooit zo voelbaar geweest als nu.  Het inzicht in de nood aan een sterke eigen defensie schrijdt voort.  De crisis die het gevolg is van Russische agressie tegen landen van het Oostelijk Partnerschap heeft nog eens duidelijk de pijnpunten blootgelegd, maar op een manier die ook aanspoort tot meer bereidheid en inzet van onze beleidsmakers: te weinig eenheid, te weinig capaciteiten, teveel afhankelijkheid.

De VS en de NAVO zijn belangrijke partners, en het nut van goede trans-Atlantische relaties kan daarentegen moeilijk als een pijnpunt worden genoemd in deze tijden van crisis.  Ik wil er in dit verband graag op wijzen dat ook parlementaire diplomatie op gebied van veiligheids- en defensiebeleid verdienstelijk kan zijn, getuige daarvan het Transatlantic Legislators Statement dat enkele dagen geleden door een tweehonderdtal Europese en Amerikaanse parlementsleden, waaronder een aantal onder u en ikzelf, werd ondertekend als principiële steunbetuiging voor soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.