By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Meer bio op ons bord

11
.
04
Landbouw en Visserij

Tegen 2030 wil Europa meer bio op ons bord. Daarover gaat het nieuwe Bio-Actieplan van de Europese Commissie. Het doel is om tegen 2030 ten minste 25% van landbouwgrond in Europa voor biolandbouw te gebruiken. Vandaag zitten we nog ver onder dit cijfer. Het gemiddelde in heel Europa is 8.5%. België zit hier nog een stuk onder met 6.9%. Met dit actieplan wil Europa een antwoord bieden op de grootste uitdagingen van de biologische landbouwsector op drie vlakken. Ten eerste, de consumptie stimuleren. Ten tweede, de productie opvoeren. Ten derde, de sector verduurzamen. Het voorstel bevat een twintigtal acties om het aandeel biologische landbouw in de EU  en de toegankelijkheid tot bio-voedsel te vergroten. Het gaat over zeer concrete zaken zoals bio integreren in schoolmaaltijden en kantines op het werk. Maar ook bijvoorbeeld fraude te voorkomen door de traceerbaarheid van bio producten te verbeteren.

Hoe zal dit gerealiseerd worden? Elke lidstaat zal een nationale strategie moeten uitwerken met een actieplan dat duidelijke deadlines en nationale doelen bevat. Elke lidstaat moet dus uitleggen hoe ze van plan zijn om bij te dragen aan de EU-brede doelstelling van 25% biologische landbouwgrond tegen 2030. De Commissie zal deze strategieën en implementatie elk jaar nauw opvolgen met de lidstaten. Ik ben helemaal akkoord met die doelstelling, maar de prijzen die de boeren ervoor krijgen, mogen niet kelderen. Laat dat een duidelijke zaak zijn. Bekijk hier wat ik erover mocht vertellen aan Plattelandstv.