Meer aandacht voor gendergelijkheid en mentaal welzijn in de landbouw

04
.
04
Landbouw en Visserij

EU zet met nieuw GLB in op meer gendergelijkheid in landbouw

We kennen het GLB als het Europees landbouwbeleid voor boeren voor de periode 2023-2027, maar welke rol spelen vrouwen in de landbouw hierin? Welnu, met het nieuwe GLB krijgt gendergelijkheid voor het eerst een expliciete plaats binnen dit Europees landbouwbeleid. Dit is meer dan ooit relevant gezien de cijfers: 3 op de 10 Europese landbouwbedrijven worden gerund door boerinnen, terwijl in andere landbouwbedrijven naast een sterke boer vaak een straffe boerin staat die niet alleen de vele administratieve taken op zich neemt, maar ook de boerderij en het huishouden mee draaiende houdt.

Dankzij het nieuwe GLB zijn de Europese lidstaten voor het eerst verplicht hiermee rekening te houden door gendergelijkheid een plaats te geven binnen hun strategische plannen en hier stimulerend beleid tegenover te plaatsen. In Vlaanderen overtuigen de ‘Strafste Boerinnen’ ons alvast van dit belang. Wist je bovendien dat in Litouwen en Letland bijna 1 op de 2 landbouwbedrijven gerund worden door vrouwen? Zij beschikken daarmee over veruit de hoogste cijfers in Europa.  

Mentaal welzijn van boeren blijft echter onderbelicht

Wat betreft aandacht voor vrouwen in de landbouwsector gaan we dus de juiste richting uit, maar ook in het volgende GLB moeten we hier nog verder werk van maken. Daarnaast is een thema dat tegenwoordig te vaak onderbelicht blijft het mentaal welzijn van onze boeren, want dat blijft een pijnpunt. Hoewel harde cijfers er slechts in beperkte mate zijn, klinken de signalen in binnen- en buitenland over mentaal leed bij onze boeren de jongste jaren steeds luider. De oorlog in Oekraïne heeft het afgelopen jaar de grote economische onzekerheid alleen maar versterkt. 

In het volgende GLB moeten we hier expliciet oog voor hebben en initiatieven zoals Boeren op een Kruispunt, die boeren in moeilijkheden bijstaan en begeleiden, beter en structureel ondersteunen. Het aantal boeren dat bij hen hulp vraagt, steeg het afgelopen jaar met 30%. Daarnaast is het belangrijk dat de EU nog meer stilstaat bij de impact van haar wetgeving op het mentaal welzijn van boeren en hun gezinnen. Europa kan geen wetgeving maken zonder rekening te houden met de realiteit waarin boeren dagelijks werken en leven. Zij blijven immers de sleutel voor onze voedselzekerheid vandaag en morgen.