Gegevensbescherming in VK is gelijkwaardig aan die in EU

20
.
05
Interne Markt

Het Brexit akkoord voorziet een overgangsregeling op vlak van gegevensuitwisseling met het Verenigd Koninkrijk. Deze regeling loopt eind juni af. Daarom moet de Commissie een adequaatheidsbeslissing nemen. Ik steun dit volledig. Het VK is immers volledig afgestemd op onze GDPR wetgeving. Het zou rampzalig zijn om de gegevensuitwisseling compleet stop te zetten tussen UK en EU. Dit zou immers veel onzekerheid brengen voor bedrijven, bovenop de enorme kosten die er mee gepaard gaan.

Het Europees Parlement heeft nog geen maand geleden voor het handelsakkoord gestemd om onze samenwerking met het Verenigd Koninkrijk te verankeren op basis van verantwoordelijkheid en continuïteit. Diezelfde verantwoordelijkheid en continuïteit ligt ook aan de basis van de EU-VK adequaatheidsbeslissing.

Tegelijkertijd vraag ik ook aan de Europese Commissie om de wetgeving en praktijken in het VK in het oog te houden. De uitwisseling van gegevens hangt immers af van de naleving van de EU-regels door het VK. Ik vraag dan ook aan de Commissie om op te treden en de regels te herzien in de toekomst indien nodig.

Wil je meer weten over dit debat? Lees hier verder.