By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Europees Parlement steunt noodinstrument voor de interne markt

12
.
09
Interne Markt

Onze interne markt is en blijft het fundament van onze Europese Unie. Het is onze beste garantie op welvaart en vooruitgang. En toch. Tijdens de coronacrisis zagen we dat lidstaten in een paniekreactie op zichzelf terugplooiden en hun grenzen sloten. In Vlaanderen waren de grenzen naar Nederland en Frankrijk afgesloten, enkel via de hoofdwegen kon je, mits een geldige reden, in bepaalde periodes de grens over. Broodnodig vrachtvervoer liep daardoor vertragingen op en kwam vast te zitten in ellenlange files. Dez ogenaamde green lanes zorgden slechts gedeeltelijk voor een oplossing.

Vandaar dat ik deze week voor het Single Market Emergency Instrument stem in het Europees parlement. Wat tijdens de COVID-19 crisis ad hoc en willekeurig gebeurde, krijgt nu een duidelijk rechtskader: het aanleggen van strategische reserves, gezamenlijke aankopen, het opzetten van fast lanes en uniforme certificaten voor wie over de grens moet gaan werken.

Laat ons eventuele verplichte prioriteitsorders op bedrijven slechts als laatste redmiddel inzetten en onder zeer strikte en duidelijke voorwaarden. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit instrument een pak beter voorbereid zijn om onze Europese interne markt te vrijwaren in een volgende crisis.