By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Europees akkoord over EU vaccin certificaat

20
.
05
Interne Markt

Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt met de Europese Commissie en de EU lidstaten over het Europees vaccincertificaat. Dit is goed nieuws voor onze burgers. Het zal reizen deze zomer een pak vergemakkelijken. Met één uniforme Europese aanpak vermijden we 27 verschillende pakketten maatregelen om de grens over te steken. Op deze manier trekken we de economie en het toerisme weer op gang en redden we de zomer.

De kern van de zaak is dat iedereen een certificaat krijgt, wanneer hij of zij gevaccineerd werd, een PCR-test onderging in de voorgaande 3 dagen, of specifieke antilichamen heeft opgebouwd in de voorgaande zes maanden. Dat certificaat krijg je van de overheid waar je woont en is leesbaar en geldig in de hele EU.

Het positieve is dat we op deze manier één grote chaos vermijden deze zomer om op reis te gaan. Mensen moeten immers niet meer uitzoeken wat de 27 verschillende vereisten zijn in de lidstaten om op reis te gaan. Er is één uniforme en éénduidige manier om op reis te vertrekken. Met het EU-vaccin certificaat valt niemand uit de boot. Het omvat immers bewijzen van vaccinatie, van herstel en van negatieve testen.

Een open vraag blijft echter hoe het zit met jongeren die nog geen gratis vaccin kregen. De prijsverschillen voor PCR testen tussen landen zijn erg groot. Wij betalen rond de 50 EUR, maar in Finland bijvoorbeeld gaat dat boven de 150 EUR. Europa zal €100 miljoen euro op tafel leggen om PCR testen gratis aan te bieden. Ik roep alle lidstaten op om deze fondsen prioritair in te zetten voor jongeren, zij mogen niet de dupe worden van discriminatie omdat ze niet of pas als allerlaatste aan de beurt komen bij het vaccineren.

Nu er een Europees kaderakkoord is, is het aan de lidstaten om alle laatste technische details uit te werken zodat het Europees vaccin certificaat vanaf 1 juli gebruikt kan worden.