Europa bereikt akkoord over regels voor sociale media

23
.
04
Interne Markt

Europa bereikt akkoord over regels voor sociale media
Onderhandelaars van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad hebben vandaag een akkoord bereikt over nieuwe EU-regels die bedrijven aansprakelijk zullen stellen voor de inhoud op hun platforms en meer transparantie over hun algoritmes eisen. De Digital Services Act zal samen met de Digital Markets Act (waarover een paar weken geleden een akkoord werd bereikt) bepalen hoe het internet er in de toekomst uitziet door een veiligere online omgeving aan te bieden waar de fundamentele rechten van gebruikers beter beschermd worden en eerlijke concurrentie op de markt te bevorderen door misbruik van poortwachters aan banden te leggen.

“De afgelopen twintig jaar is Big Tech in een ‘black box’ tewerk gegaan. Er zijn slechts 200 mensen in de wereld die exact weten hoe het algoritme van Facebook werkt, terwijl dat algoritme bepaalt hoe drie miljard mensen een deel van de wereld zien. Het akkoord over de Digital Services Act is een doorbraak voor Europa. Big Tech zal niet meer achter gesloten deuren kunnen opereren. Met een nieuw en helder Europees rechtskader komt er verplicht inzicht, rapportering en transparantie over de bouwstenen van algoritmes. Europa  zet ook wereldwijd een gouden standaard om minderjarigen beter te beschermen door gepersonaliseerde reclamegericht op kinderen te verbieden. Het is onze plicht om kinderen het recht op een veilige online omgeving te garanderen. Tot slot wordt er een noodmechanisme in het leven geroepen om in het geval van buitengewone crisissen zoals een pandemie of een oorlog snel op te treden tegen desinformatie, duidt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) die het dossier nauw opvolgt.