Europa bereikt akkoord over digitale wetgeving

25
.
03
Interne Markt

Onderhandelaars van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad hebben een akkoord bereikt over nieuwe EU-regels om de marktmacht van grote onlineplatforms in te perken. De nieuwe regels zullen zorgen voor eerlijkere concurrentie en meer keuze voor gebruikers.

Dit is een cruciale doorbraak voor Europa. Dit is de belangrijkste herziening van Europese wetgeving om perk en paal stellen aan de onbeteugelde macht van 'big tech' in de afgelopen twintig jaar. Onder druk van het Europees Parlement krijgt de Digital Markets Act echt tanden om het monopolie van 's werelds grootste technologiebedrijven te doorbreken. De grootste techbedrijven zullen kleinere spelers niet meer uit de markt kunnen duwen en concurrentie in de kiem smoren.

Nieuwe regels

De Digital Markets Act (DMA) zal bepaalde praktijken verbieden die worden toegepast door grote platforms die als "poortwachters" fungeren, en zal de Commissie in staat stellen marktonderzoeken uit te voeren en sancties op te leggen voor gedrag dat niet aan de regels voldoet.

De tekst waarover de onderhandelaars van het Parlement en de Raad het voorlopig eens zijn geworden, is gericht op grote ondernemingen die zogenaamde "kernplatformdiensten" leveren die het meest vatbaar zijn voor oneerlijke handelspraktijken, zoals sociale netwerken of zoekmachines, en die een marktkapitalisatie hebben van ten minste 75 miljard euro of een jaaromzet van 7,5 miljard euro. Om als "poortwachter" te worden aangewezen, moeten deze bedrijven ook bepaalde diensten aanbieden, zoals browsers, boodschappendiensten of sociale media, die ten minste 45 miljoen maandelijkse eindgebruikers in de EU.en 10 000 jaarlijkse zakelijke gebruikers hebben.

De EU-wetgevers zijn ook overeengekomen dat de grootste berichtendiensten (zoals Whatsapp, Facebook Messenger of iMessage) zich open moeten stellen voor en moeten samenwerken met kleinere berichtenplatforms, als zij daarom verzoeken. Gebruikers van kleine of grote platforms zouden dan berichten kunnen uitwisselen, bestanden kunnen versturen of videogesprekken kunnen voeren via verschillende messaging-apps, waardoor zij meer keuze krijgen. Wat de interoperabiliteitsverplichting voor sociale netwerken betreft, kwamen de medewetgevers overeen dat dergelijke interoperabiliteitsbepalingen in de toekomst zullen worden geëvalueerd.

Het Parlement heeft er ook voor gezorgd dat het combineren van persoonsgegevens voor gerichte reclame alleen zal worden toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de poortwachter. Zij zijn er ook in geslaagd de eis op te nemen dat gebruikers vrij hun browser, virtuele assistenten of zoekmachines kunnen kiezen.

Als een gatekeeper zich niet aan de regels houdt, kan de Commissie boetes opleggen die kunnen oplopen tot 10% van zijn totale wereldwijde omzet in het voorgaande boekjaar, en tot 20% in geval van herhaalde inbreuken. Bij systematische inbreuken kan de Commissie hen voor een bepaalde tijd verbieden andere ondernemingen over te nemen.

Volgende stappen

De wettekst moet nog technisch afgewerkt worden en nadien finaal goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van Europese Ministers. Zodra dit proces is voltooid, zal de tekst 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU in werking treden en zullen de regels zes maanden daarna van toepassing zijn.