EU Chips Act gaat een cruciale fase in

15
.
02
Interne Markt

Deze plenaire sessie gaf het halfrond groen licht om de eindonderhandelingen over de EU Chips Act op te starten tussen het Europees parlement, de Europese Commissie en de Raad. Hopelijk kunnen we snel landen op een ambitieus akkoord.

Het Europees parlement wil het voorstel van de Europese Commissie op een aantal kernpunten verbeteren. We vragen een EU Chips Act die meer gericht is op crisispreventie, meer toezicht en controle op marktinterventie, en een grotere rol voor industrie en internationale samenwerking. Tot slot vragen we ook een ambitieuzer budget.

In de huidige discussie over onze Europese competitiviteit kunnen we met de EU Chips Act immers een concrete stap vooruit zetten. Chips zijn de zuurstof van onze economie in de 21e eeuw. Wereldwijd is er een miljardendans opgezet door de Verenigde Staten, China en Europa om het laken naar zich toe te trekken.

Europa moet een coherent antwoord bieden en onze afhankelijkheid van China verminderen om onze strategische autonomie op te krikken. Wat nu op tafel ligt, is ook in het voordeel van Vlaanderen. IMEC, één van de meest geavanceerde onderzoekscentra ter wereld, zal immers een pioniersrol kunnen blijven spelen.