Effectief optreden nodig tegen huurlingenleger in de Sahel

25
.
11
Buitenlandse Zaken

We kunnen het strategische belang van de Sahel in het Europese Afrikabeleid niet genoeg onderstrepen. Maar ons engagement daar, of het nu op gebied van veiligheid, humanitaire bijstand, of ontwikkeling en staatsopbouw is, in deze regio - en in het bijzonder in Mali - heeft zwaar af te rekenen met destabiliserende factoren zoals de operaties van de Wagner-groep die zeker meer van onze aandacht vragen.  De Unie en de Lidstaten moeten hier gericht en effectief tegen optreden, en ik vind het belangrijk dat mijn land hier zijn volle verantwoordelijkheid draagt.

Sancties tegen de actoren achter de inzet van deze huurlingenbende komen niets te vroeg, maar meer is nodig. Ik pik twee aandachtspunten uit. Ten eerste, de vermoedelijke invloed van en sturing vanuit Rusland moet grondig worden onderzocht en zomogelijk onthuld.  Er zijn sterke aanwijzingen dat het ook hier gaat om methodiek van hybride oorlogvoering, net zoals in het oosten van Oekraïne.  En waar hybride dreigingen bestaan, zijn wij het aan onszelf verplicht om te investeren in weerbaarheid. Ten tweede, waarom ontwikkelt de Unie inderdaad niet actiever een effectief beleid tegen het ondermijnende optreden van huurlingen in conflictgebieden algemeen en de destabiliserende effecten ervan voor ons buitenlands- en veiligheidsbeleid?  Een reflectie over huurlingen en de manier waarop de Unie daar beleidsmatig mee moet omgaan, is echt aan de orde.