De ophokplicht is niet meer, toch moeten we lessen trekken uit de crisis.

01
.
06
Landbouw en Visserij

Een verlossende beslissing op 14 mei, wanneer de Belgische ophokplicht voor pluimveewerd opgeschort. Reeds sinds november 2021 veroorzaakte de vogelgriep eenalgemene ophokplicht. Voor Vlaanderen, goed voor ongeveer 84% van de Belgische pluimveesector, en voor West-Vlaanderen, goed voor 30% van de Belgische pluimveestapel[1]had deze belemmering een grote invloed.          

Eieren van op gehokte dieren mochten namelijk niet meer verkocht worden onder de noemer van vrije-uitloop, maar enkel als scharreleieren. De Europese wetgeving bevat weleen uitzondering, waar vrije-uitloopeieren hun status niet verliezen tot 16 weken na het ophokken. Gezien de plicht echter meer dan 25 weken van kracht was, was ook deze Europese uitzondering niet meer van toepassing. Een lagere prijs en een risico op overaanbod van scharreleieren waren dus het gevolg vooronze vrije-uitloopboeren.

 

Om die negatieve spiraal in de toekomst tegen te gaan vroeg ik in het begin van 2022 reeds aan de Europese Commissie om te werken aan een oplossing voor onze pluimveehouders. Ik ben dan ook blij om te horen dat de Commissie tegen eind 2022 werk zal maken van een oplossing waarbij vrije-uitloopeieren ook nog onder die noemer kunnen verkocht worden, bij langere ophokperiodes. Het probleem is niet nieuw en onze pluimveehouders verdienen dan ook een snelle oplossing.


[1] Statbel: https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/land-en-tuinbouwbedrijven#figures