By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen garanderen

09
.
11
Landbouw en Visserij

Oorlog heeft enorme impact op landbouw

Op landbouwvlak zijn de effecten van de Russische invasie in Oekraïne voor Europese landbouwers enorm. De prijzen voor kunstmeststoffen zijn zo fors gestegen, tot bijna 150% dat landbouwers de aankoop van kunstmest uitstellen voor het zaaien van wintergewassen. Bovendien worden voorraden voor volgend jaar niet tegen het gebruikelijke tempo opgebouwd. Hierdoor komt niet alleen voedselbetaalbaarheid, maar uiteindelijk ook de voedselzekerheid in het gedrang.

Europese Commissie stelt kunstmeststrategie voor

De Europese Commissie stelt vandaag een aantal acties voor maar zijn die wel doortastend genoeg? Het is goed dat de Europese Commissie de nadruk legt op het verzekeren van gastoevoer voor de meststofsector, de uitzonderlijke versoepeling van de regels inzake staatssteun alsook het doorsluizen van de winsten uit de nieuwe energiemaatregelen naar de landbouw.

Onvoldoende alternatieven om voorraden aan meststof op te vangen

De Europese Commissie legt echter onvoldoende alternatieven op tafel om de slinkende voorraden aan meststof te vervangen, terwijl het Europees Parlement al maanden vraagt om kunstmest van dierlijke oorsprong toe te laten. De huidige technologie laat toe dat dit kan zonder negatieve impact op de omgeving. Het is positief dat de Commissie hiervoor na herhaaldelijke oproepen eindelijk de deur op een kier zet, maar ik had gehoopt op concrete voorstellen.

Noodzakelijk om Renure-producten toe te laten

Immers laat het gebruik van zogenaamde Renure-producten die in de feiten verwerkte dierlijke mest zijn, dat de kringloop op een landbouwbedrijf kan gesloten worden én vermindert het gebruik van 'eigen' mestproducten onze afhankelijkheid van landen als Rusland op vlak van kunstmest.

Het GLB is geen bodemloze put voor alle uitdagingen in de landbouw

De Europese Commissie verwijst tenslotte andermaal naar de strategische GLB-plannen, wat echter geen bodemloze put is voor alle uitdagingen waar de landbouw voor staat en de doelstellingen die men wil behalen onder de Boer-tot-Bord strategie. Ons vermogen om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden en de huidige crisis waar we ons in bevinden door de oorlog, verplicht ons om gerichte oplossingen te vinden in plaats van terug te vallen op een 'onze-size-fits-all' strategie.