Alles in het werk stellen voor de vrijlating van Paul Rusesabagina

07
.
10
Buitenlandse Zaken

Na de uitspraak in het proces tegen Rusesabagina en de straf die hem te beurt gevallen is, heeft de Europese Unie - en niet alleen het Europees Parlement - geen reden meer tot schroom of terughoudendheid tegenover Kigali.  Het proces doorstaat op geen enkele manier de toetsing aan de internationale rechtsnormen, en de straf die uitgesproken werd maakt het onrecht nog veel groter.

De stilte van vele lidstaten én van de diplomatieke dienst van de EU vallen op in dit dossier. De VS en het VK spraken gelukkig wel een veroordeling uit van de manier waarop Rusesabagina behandeld werd en wordt.  Al is het inderdaad een politiek delicaat dossier, dan nog zijn wij het aan onszelf verschuldigd om op te komen voor de waarden die wij zo graag zeggen te koesteren, en voor de bescherming van onze eigen burgers. Rusesabagina is een Europese burger!  

Ik roep alle beleidsverantwoordelijken van de Unie op om alles in het werk te stellen voor de vrijlating van Rusesabagina. Rwanda hecht veel belang aan goede relaties met de Unie en haar lidstaten, en ik kan mij dus niet inbeelden dat Kigali niet te bewegen is tot redelijkheid in dit bedenkelijke dossier.