Afronding overeenkomst over nieuw Europees Asielagentschap

07
.
10
Burgerlijke Vrijheden

We zetten een belangrijke stap vooruit met het afronden van de overeenkomst over een nieuw volwaardig Europees Asielagentschap. Het signaal dat we met deze oprichting geven, is niet mis te verstaan: we tonen ons solidair met de lidstaten in de frontlinie, maar we zijn ook solidair met degenen die bescherming nodig hebben.

Voor de EVP blijft het een absolute prioriteit om een duurzaam, fair en geharmoniseerd asielstelsel voor Europa te creëren. Het Europees Asielagentschap is een eerste belangrijke bouwsteen in dit proces en zal een tastbaar verschil maken voor de lidstaten, zowel onder normale omstandigheden als wanneer ze onder druk staan.

Dankzij een grote pool aan deskundigen zullen lidstaten ten eerste kunnen rekenen op meer operationele steun en technische bijstand om sneller en eerlijker asielbeslissingen te nemen. Ten tweede zal het mensen die internationale bescherming vragen ook effectief beter beschermen door efficiënter asielprocedures te beheren. Ten derde zal het de gaten stoppen tussen de lidstaten en meer convergentie creëren op vlak van opvangnormen. Dit zal de onevenredige druk waaronder sommige EU-landen staan verlichten. Tot slot zal het Agentschap ook een cruciale rol spelen om het Europees asiel- en migratiebeheer te verbeteren door informatie over migratiebewegingen in derde landen te verstrekken.

Het agentschap zal in een notendop de samenwerking tussen de lidstaten en derde landen versterken, en ook op die manier bijdragen aan de solidariteit tussen de lidstaten en de algemene externe dimensie van de EU versterken.

Het compromis over het EU Asielagentschap stemt mij ook hoopvol dat we vooruitgang kunnen boeken in de onderhandelingen over het Migratiepact. Het Europees Parlement zal bij de lidstaten blijven aandringen om constructief te onderhandelen over dit hervormingspakket voor een sterker en efficiënter EU-migratiebeleid.