Afrika mag niet gehypothekeerd worden door Rusland en China

15
.
02
Buitenlandse Zaken

Omwille van gemeenschappelijke uitdagingen zijn de relaties met onze continentale zuiderbuur van immens belang, ja, zelfs een prioriteit in ons buitenlands - en veiligheidsbeleid. De geest waarvan deze relaties moeten doordrongen zijn, is deze die ook in de Afrika-paper van mijn fractie zit: meer investeren in een partnerschap, met evenwicht tussen belangen en waarden, ten behoeve van gelijkwaardige partners.

Herhaaldelijk heb ik er al voor gepleit en ik doe dat vandaag opnieuw: Afrika verdient een beter gecoördineerde aanpak door meer samenwerking tussen de trans-Atlantische en andere gelijkgezinde internationale partners.  In onze nieuwe Global Gateway strategie moet Afrika prioritair zijn, en de basisnoden, maar ook het potentieel van dit continent eisen optimale afstemming tussen Global Gateway en de G7 Build Back Better strategie. Al té lang kijken we toe hoe de toekomst van Afrika wordt gehypothekeerd door China en Rusland die in het continent investeren als economisch en politiek wingewest.

Laat me besluiten methet belang van veiligheid als thema in onze relaties met Afrika, als basisvoorwaarde voor vooruitgang daar, maar ookvoor de stabiliteit hier. Ik behoor tot degenen die voorstander zijn van meer inzet van middelen voor veiligheid in landen van ons Oostelijk Partnerschap, met Oekraïne uiteraard voorop, maar ik behoor NIET tot degenen die vinden dat dit ten koste mag gaan van onze engagementen tegenover Afrika.