Landbouw en Visserij

“We hebben nood aan een eerlijk en duurzaam beleid voor voeding en landbouw, dat perspectief biedt voor jonge landbouwers.”