By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Zonder persvrijheid is er geen democratie

29
.
04
Burgerlijke Vrijheden

We blijven bezorgd over de rechtsstaat en in het bijzonder de rol van persvrijheid in sommige lidstaten. De verschrikkelijke moord op Daphne Caruana Galizia in Malta moet en zal tot op het bot onderzocht worden. We zijn bezorgd over berichten uit het onderzoek over de mogelijke betrokkenheid van ministers en andere politiek benoemde personen. Alle middelen moeten worden ingezet, zowel om alle verantwoordelijken voor haar dood voor de rechter te brengen, als om de corruptie die ze aan het licht bracht aan te pakken. Onafhankelijke media zijn de ruggengraat van onze democratie, maar ze staan onder druk. Of dat nu in Polen of Hongarije is. Of in Griekenland na de moord op de journalist Giorgos Karavaiz eerder deze maand.

Elke aanval op journalisten die in volle onafhankelijkheid hun beroep moeten kunnen uitoefenen, is een aanval op de democratie. De roep voor sterke Europese actie klinkt steeds luider. Europese fondsen ter ondersteuning van mediavrijheid zijn te versnipperd. Ik roep de Europese Commissie met aandrang op om één overkoepelend, transparant Europees fonds ter verdediging van mediavrijheid op poten te zetten, zodoende de efficiëntie te verhogen en een duidelijk signaal te geven aan burgers van onze Europese inspanningen.