Welke lessen gaan we trekken uit de crisis in Afghanistan?

31
.
08
Buitenlandse Zaken

Nu de evacuatie-operaties ten einde zijn gelopen in Afghanistan, staat de situatie hoog op de Europese politieke agenda. Dit is en blijft een tragisch gebeuren voor het Afghaanse volk. Verschillende EU-raden volgen elkaar de komende dagen in hoogtempo op met focus op migratie en veiligheid. Op vlak van migratie is het van belang dat de Europese ministers eindelijk werk maken van het nieuw Europees migratiepact, knopen doorhakken en de Europese samenwerking inzake asielprocedures verbeteren. Ik pleit ervoor dat er bij de hervestiging van Afghanen vooral gezorgd wordt voor opgeleide vrouwen, zij lopen immers het meeste risico en mogen niet in handen vallen van mensensmokkelaars.

Op vlak van veiligheid zijn er een aantal belangrijke discussiepunten die de ministers moeten aankaarten. Ten eerste moet men vermijden dat Afghanistan opnieuw een veilige thuishaven wordt voor terroristen en is het nodig om de verhoogde dreiging nauw in het oog te houden. Ten tweede is een gezamenlijke aanpak nodig ten aanzien van de Taliban. De NAVO speelt een belangrijke rol als politiek platform om éénzelfde aanpak en positie te ontwikkelen. Ten derde is een regionale aanpak nodig, er zal meer samenwerking nodig zijn met de buurlanden van Afghanistan om de opvang van vluchtelingen in de eigen regio aan te moedigen. Tot slot is het moment aangebroken voor onze leiders om lessen te trekken uit het abrupt einde van bijna 20 jaar engagement van de NAVO in Afghanistan. Wat moet er gebeuren om dergelijke situaties te vermijden in de toekomst? Ik pleit ervoor om deze discussie binnen het NAVO2030 reflectieproces te voeren dat de toekomst van de NAVO zal bepalen. Ook onze relaties met de Verenigde Staten staan onder druk, maar Europa en Amerika moeten samen sterk blijven om het hoofd te bieden aan China en Rusland. Politieke solidariteit en ééndracht is uitdagend maar noodzakelijk in deze moeilijke context.