Waakzaamheid geboden over mediavrijheid in Polen

15
.
09
Burgerlijke Vrijheden

Vandaag heeft de voorzitter van de Europese Commissie in haar State of the Union toespraak beloofd dat er een wet inzake mediavrijheid komt volgend jaar om de onafhankelijkheid van journalisten te garanderen. En dat is nodig.

Want de situatie in Polen wordt steeds verder op de spits gedreven. De onverdraagzaamheid van de huidige regering ten opzichte van de vrije media blijft toenemen. Journalisten worden dagelijks geïntimideerd. De pers is onderworpen aan een nieuwe advertentiebelasting - ironisch genoeg bedoeld voor een ​​solidariteitscampagne over vrije media. De staatsomroep wordt in de feiten gereduceerd tot de spreekbuis van de overheid. En privé-mediahuizen van niet-Europese eigendommen worden sterk aan banden gelegd. Waakzaamheid is dus geboden.

De Europese Commissie heeft vandaag al een eerste stap gezet en een aanbeveling op tafel gelegd om de veiligheid van journalisten in Europa beter te waarborgen. Goed werk, maar ik roep de Commissie op om nauw toe te zien dat dit ook effectief gebeurt op het terrein. Het Europees Parlement zal dit niet laten rusten.