Vraag naar Europese aanpak over corporate due diligence

10
.
03
Interne Markt

Slechts 1 op 3 bedrijven in Europa kan inschatten wat de impact is van hun bedrijfsactiviteit op vlak van mensenrechten en milieu. Het merendeel van de Europese bedrijven heeft er dus geen flauw benul van of er in zijn waardeketen sprake is van kinderarbeid of het systematisch dumpen van afvalstoffen in rivieren.

De wetgeving in Europa is hierover te versnipperd. Bedrijven laten bijdragen aan een duurzame keten is nochtans noodzakelijk. Veel bedrijven focussen sterk op kortetermijn winsten in vergelijking met het verduurzamen van hun waardeketen op lange termijn. Toch mogen we niet blind zijn voor de vele vrijwillige engagementen die onze Europese bedrijven vandaag al aangaan.

Daarom onderschrijf ik een Europese aanpak om een gelijk speelveld te creëren en het competitief voordeel uit te breiden naar alle bedrijven in onze interne markt. Maar wel onder de juiste voorwaarden en mits een proportionele aanpak. Het kan niet zijn dat onze kmo’s de dupe worden van deze wetgeving omdat ze zich aan het einde van de schakel bevinden. Ze beschikken niet altijd over voldoende capaciteit of betrouwbare informatie en zouden zo gemakkelijk het slachtoffer kunnen worden om in te staan voor de verantwoordelijkheid over de volledige keten. Vandaardat ik de Europese Commissie met aandrang oproep om voldoende garanties in te bouwen en de administratieve last te beperken in haar wetsvoorstellen later dit jaar. Proportionaliteit is het sleutelwoord.