By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Turkse toetreding tot Europa

18
.
05
Buitenlandse Zaken

De toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Turkije zullen in het slop blijven zolang Turkije weigert om hervormingen door te voeren en de rechtsstaat, mensenrechten en mediavrijheid ondermijnt. Bovendien schendt Turkije ook de territoriale integriteit van Griekenland en Cyprus.

Onze relaties zitten met andere woorden op een historisch dieptepunt. Daarom moeten we de toetredingsgesprekken met Turkije formeel opschorten. Er kan geen sprake zijn van toenadering in de betrekkingen tussen Europa en Turkije zolang President Erdogan en zijn regime Europa blijft provoceren en steeds verder afwijkt van onze Europese waarden.

Het vertrouwen met hersteld worden om onze relaties weer op te bouwen. Erdogan moet een einde maken aan zijn provocaties en Turkije van koers doen veranderen. Er zal geen nieuw onderhandelingshoofdstuk met Turkije geopend worden. Hier kan je meer lezen over het standpunt van de Belgische EVP delegatie.