Transformatie nodig van voedselsystemen wereldwijd

15
.
09
Landbouw en Visserij

Wereldwijd staan voedselsystemen voor serieuze uitdagingen. Ondanks ons engagement om tegen 2030 in een hongervrije wereld te leven, blijven té veel mensen op onze planeet ondervoed. Dat is onaanvaardbaar in de 21e eeuw. De VN-top van volgende week moet een nieuwe katalysator worden voor gezondere, duurzamere en rechtvaardigere voedselsystemen. Toch moeten we niet alleen buiten onze grenzen kijken, maar ook in de Europese Unie zelf moeten we blijven inzetten op een omvattende voedselstrategie. Ik schuif hierbij graag vier doelstellingen naar voren:

Eén: laat ons gaan voor een veerkrachtigevoedseleconomie. We moeten lessen trekken uit de voorbije pandemie die ons geleerd heeft dat voedselproductie effectief een strategische sector is. Een Europese eiwitstrategie, bijvoorbeeld, waardoor we minder afhankelijk worden van de rest van de wereld, is daarbij van belang.

Twee, laat ons de consument versterken aan de hand van duidelijke en transparante informatie. Gezond lokaal geproduceerd voedsel centraal, zonder onze economieën voor elkaar af te sluiten.

Drie, laat ons circulair en duurzaam ondernemen als uitgangspunt nemen, met oog voor innovatie. We moeten voedselverlies tegengaan en werken aan gezonde bodems. Werken aan biodiversiteit in samenhang met voedselproductie. Daarbij kunnen nieuwe gentechnologieën zeker een meerwaarde bieden.

En ten vierde: laat ons werk maken van een voedselsysteem waarbij er gezonde en duurzame voeding is voor iedereen. In Europa en daarbuiten. Gezonde voedingspatronen promoten en voedselarmoede terugdringen moet prioriteit nummer één zijn.

Laat me één ding duidelijk stellen: het zal mét de landbouwers zijn of het zal niet zijn. We moeten boeren meenemen in een verhaal van marktopportuniteiten. In plaats van zomaar regels en visies van bovenaf op te leggen, kunnen we in samenspraak met alle beleidsdomeinen en alle stakeholders in de voedselketen meerwaarde bieden en kansen creëren. Letterlijk van boer, tot bord.

De opdracht is helder. Overal ter wereld, of dat nu Europa, Azië of Afrika is, moeten landbouwers versterkt worden door duurzaam, lokaal en gezond voedsel te produceren. Elk vanuit zijn eigen realiteit, ambitie, mogelijkheden, uitdagingen en dromen.