Toezicht op naleven Brexitdeal

03
.
02
Buitenlandse Zaken

Ik ben lid van de nieuwe delegatie in het Europees Parlement dat toezicht houdt op het naleven van het Brexit akkoord. Vandaag vergadert deze nieuwe Europese delegatie voor de eerste keer en staat de stand van zaken met betrekking tot de relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op de agenda. Ik volg in het bijzonder de handelsrelaties op vlak van landbouw en agrovoeding en de gevolgen voor België.

Eerste vergadering over stand van zaken Brexit akkoord

Vandaag vergadert de nieuwe Europese parlementaire delegatie waar ik deel van uitmaak en die toezicht houdt op het naleven van het Brexit akkoord voor de eerste keer. De stand van zaken met betrekking tot de relaties tussen de EU en het VK staat op de agenda. De onderhandelingen met de Britten over de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en de handels- en samenwerkingsovereenkomst verlopen zeer stroef en dreigen de discussies over Noord-Ierland te hypothekeren. De huidige gespannen politieke situatie in het VK en de verkiezingen in Noord-Ierland in mei zullen beslissende gevolgen hebben voor de toekomst van het protocol in 2024.

Handel op gebied van landbouw en agrovoeding onder de loep

Ik volg zelf in het bijzonder de handel op het gebied van landbouw en agrovoeding.  Sinds januari 2021 passeren Britse producten zoals stilton kaas en lamsvlees niet zomaar meer de Belgische grenzen. Nu het VK niet meer tot de EU behoort, moeten alle Britse voedingsbedrijven zich aan dezelfde invoerregels houden als bedrijven uit andere derde landen zoals China. Het FAVV heeft vandaag de eerste cijfers gepubliceerd over de importcontroles die sinds 1 januari 2021 gelden. Voor België is de haven van Zeebrugge het belangrijkste punt van binnenkomst. 94% van de Britse zendingen worden via België ingevoerd. Het FAVV heeft vastgesteld dat een zeer grote meerderheid van de Britsen zendingen voldoet aan de Europese wetgeving. Dit is alvast goed nieuws want vanaf 1 juli zullen de controles nog strenger worden. Net daarom ook ben ik even waakzaam voor producten bestemd voor de Belgische markt die via andere havens, zoals Calais, binnenkomen, waaruit nu al blijkt dat ze vertraging oplopen en zo onze bedrijven in moeilijkheden brengen.