By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Svetlana Tichanovskaja belichaamt de stem van de oppositie in Wit-Rusland

24
.
11
Buitenlandse Zaken

Vandaag heeft Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja zich in het Europees halfrond uitgesproken. Zij belichaamt de stem van de oppositie die Loekasjenko hardhandig onderdrukt in eigen land, net als de bevolking. Ook de manier waarop hij migranten misbruikt als wapens voorhybride oorlogvoering tart de verbeelding. Zijn georkestreerde migratiecrisis is in de eerste plaats een veiligheids- en defensieprobleem waar Europa een gepast antwoord op moet vinden. Het Strategisch Kompas wordt straks een basisinstrument van het Europees beleid en moet ertoe bijdragen dat Europa haar ambitie als wereldspeler kan waarmaken. Maar deze ambitie begint in de eigen grensregio, Belarus is een stresstest voor ons veiligheids- en defensiebeleid.

Loekasjenko's cynische maneuvers geven de nodige boost voor de EU lidstaten omeensgezind op te treden. We mogen niet toegeven aan de provocatieve chantagepraktijken van een dictator. Sancties zijn welkom maar meer is nodig. We moeten snel en meer investeren in onze veiligheid; het Strategisch Kompas hoort daarbij onze leidraad te zijn en een goede samenwerking tussen de EU en NAVO is eveneens aan de orde. Ook het Europees migratiebeleid, dat helaas nog steeds in de stellingen staat, dienen we alvast te updaten, willen we vermijden dat migranten in de toekomst opnieuw als wapen in deze hybride oorlog worden ingezet.