Schandalig dat Europese Commissie studie over nieuwe landbouwstrategie achterhoudt

19
.
10
Landbouw en Visserij

Ik sta achter de doelstellingen van de 'boer tot bord' strategie. Dit vormt de kern van de Europese Green Deal om de voedselproductie in Europa op een klimaatvriendelijke manier te verduurzamen. De Europese Commissie moet echter levensvatbare alternatieven bieden aan miljoenen Europese boeren over hoe men deze doelen kan bereiken op een manier dat hun bedrijven daar ook de vruchten van rapen. Duurzaam produceren staat niet gelijk aan banen verliezen en landbouwbedrijven kelderen. De laatste studie van de Europese Commissie over de effecten van de 'boer tot bord' strategie baart me enorm veel zorgen. Alleen al de Europese export van de varkensvlees zou dalen met 77%. Bovendien is de terughoudendheid van de Europese Commissie om maatregels te treffen en de wijdverspreide varkenscrisis veroorzaakt door de Afrikaanse varkenspest in tientallen lidstaten aan te pakken onbegrijpelijk. Wenst de Europese Commissie een georganiseerde koude sanering van de sector? Dit kan en mag absoluut niet de bedoeling zijn. We moeten ervoor zorgen dat Europees landbouwbeleid realistisch, haalbaar en fair blijft voor onze boeren. We moeten drama's bij de boeren voorkomen en beleid maken met onze boeren aan boord, niet zonder hen. Concreet betekent dit dat nieuwe regels voor voedselproductie niet mogen leiden tot het terugschroeven van onze eigen productie in Europa – die trouwens voldoet aan de hoogste standaarden wereldwijd op vlak van milieu, dierenwelzijn, en voedselveiligheid – en tegelijkertijd volop voedsel gaan importeren. Dat zou cynisme op zijn top zijn. Onze eigen boeren de nek omwringen zodat we onze ecologische voetafdruk kunnen verminderen door buiten Europa te gaan importeren. Ik weiger mij te scharen achter acties die leiden tot nep vergroening. De Europese Commissie moet naar eer en geweten handelen en wetgeving voorstellen op basis van objectieve wetenschappelijke data. Op vlak van de F2F heeft de Europese Commissie nagelaten dat te doen en dat is niets minder dan schandalig. Daarom zal het Europees Parlement grondige impactstudies eisen op elk wetgevend voorstel dat onder de F2F paraplu valt