Poetin zal alleen in onze Europese sterkte geloven als we daar zelf voor zorgen

14
.
12
Buitenlandse Zaken

De ontwikkelingen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne bevestigen nog eens wat we al lang weten: we hebben nood aan eendrachtig en effectief optreden in ons buitenlands beleid, en ons veiligheids- en defensiebeleid gaat over veel meer dan over militair optreden alleen.  

Hoe verontrustend deze ontwikkelingen ook zijn, we mogen nooit toegeven aan degenen die geen respect hebben voor de soevereiniteit van een soeverein land. Oekraïne is een belangrijke partner van de EU en de NAVO, en het is ondenkbaar dat de EU of de NAVO een latere toetreding van Oekraïne a priori afwijzen omdat Rusland de soevereiniteit van dit land niet wil respecteren.  

Met deze houding zijn we het aan onszelf verplicht om effectieve sancties in stelling te brengen en bijzondere zorg te besteden aan de vertrouwde trans-Atlantische samenwerking in de aanpak van deze crisis.  Maar deze crisis is ook een crisis die gedragen wordt door een totaal gebrek aan vertrouwen tussen rivalen.  

Zolang wederzijds begrip en vertrouwen enige relevantie hebben in onze relatie met Rusland, moeten we daarin investeren en blijven inzetten op één of andere vorm van dialoog.  Praten met elkaar kan – zonder principes te verloochenen – bijdragen tot de-escalatie en wie weet tot meer. Dit is echter alleen maar zinvol wanneer Poetin in onze sterkte gelooft en daar moeten we zelf voor zorgen.