Poetin faalt waar Europa in slaagt

01
.
03
Buitenlandse Zaken

Helaas zijn de voorspellingen van de afgelopen maanden bewaarheid geworden. Europa veroordeelt niet alleen in de sterkst mogelijke woorden maar ook in daden de aanval van Rusland op Oekraïne. De afgelopen dagen ging Europa van een drafje naar een sprint op vlak van defensie. Poetin wou een sterke NAVO vermijden en Europa uit elkaar spelen. Hij bekomt echter precies het tegenovergestelde van wat hij beoogt. De tijd dat Europa zich enkel als een economische reus liet gelden is voorbij. Europa staat op een historisch keerpunt.

De eensgezindheid onder Europeanen was nog nooit zo groot. Met een ongezien pakket financiële sancties gaan de banken in Rusland op slot om Poetins oorlogsmachine droog teleggen. Het volledig Europees luchtruim gaat dicht voor alle Russische vliegtuigen, inclusief de privéjets van oligarchen. De Russische propagandazenders Russia Today en Sputnik worden gebannen om een halt toe teroepen aan de desinformatie. Voor de eerste keer in de geschiedenis financiert de EU militair materiaal die lidstaten aan Oekraïne zullen leveren voor een half miljard euro. Duitsland maakt een historische bocht met de aankondiging dat het 100 miljard euro zal investeren in defensie en dat 2% van het bbp naardefensie zal gaan, zoals de NAVO al jaren vraagt. De ingebruikneming van de pijplijn Nordstream 2 wordt opgeschort. Er is groen licht voor een Europees noodhulppakket van 1,2 miljard euro voor Oekraïne. Deze week zal er nog beslist worden over een tijdelijke bescherming van Oekraïense vluchtelingen.  

Europa handelt als één blok terwijl Rusland tot paria van de internationale gemeenschap gedegradeerd wordt. Europa zal voet bij stuk houden. Elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne zal verdere gevolgen en zware kosten met zich meebrengen. Rusland valt Oekraïne militair aan maar Europa omsingelt Rusland economisch. De-escalatie kan enkel gebeuren als Rusland haar troepen uit Oekraïne terugtrekt. Het is nog steeds mogelijk voor Rusland om van koers te veranderen. Hoe sneller hoe beter. Elk uur dat het conflict aansleept is een uur dat er meer doden vallen. De-escalatie is een absolute eerste noodzakelijke voorwaarde om dit conflict te beëindigen. Tegelijkertijd moeten we nu ook vooruit durven denken en mogen we deze kans niet missen om onze strategische autonomie in Europa af te dwingen op vlak van defensie en energiebevoorrading. Niemand weet waar Poetin uiteindelijk toe in staat is. Europa hangt voor 40%van haar gasaanvoer af van Rusland. Drastische vergeldingsmaatregelen zijn niet ondenkbaar. Door de crisis is de druk nu groot om vooruitgang te boeken om Europa’s onafhankelijkheid in strategische sectoren op te krikken.

De wil is er. Tot Poetins spijt is het resultaat geen verdeeld maar een verenigd Europa en geen zwakkere maar een sterkere NAVO. Is het niet net in crisistijd dat de EU al altijd vooruitgang gemaakt heeft? Dit is een opportuniteit om leiderschap los te weken en onze Europese constructie te versterken, laten we deze kans om geschiedenis te schrijven niet missen.

Meer interesse? Herbeluister mijn interview op Radio 1 deze ochtend.