Nieuwe studie over genoomtechnieken

29
.
04
Landbouw en Visserij

De Europese Commissie heeft op vraag van de lidstaten een studie over nieuwegenoomtechnieken (NGT's) gepubliceerd. Deze technieken zijn de afgelopen twintig jaar in vele delen van de wereld snel ontwikkeld en hebben tot doel om het genoom van een organisme te veranderen. De studie toont aan dat deze technieken het potentieel hebben om bij te dragen aan een duurzamer voedselsysteem dat tegemoet komt aan onze doelstellingen van de Europese Green Deal en de Farm-to-Fork-strategie. Tegelijkertijd stelt de studie vast dat onze huidige GGO-wetgeving, die van 2001 dateert, hier niet meer geschikt voor is. Daarom gaat de Europese Commissie een breed en open raadplegingsproces opstarten om een nieuw wettelijk kader voor deze biotechnologieën te bespreken. We moeten inzetten op innovatieve technologieën die bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem. De eerste stap is een open, eerlijk en objectief debat met burgers, lidstaten en de andere Europese instellingen om samen de weg vooruit te beslissen.

Meer informatie kan u hier terugvinden.