By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Nieuwe Europese wetgeving over politieke advertenties

01
.
12
Burgerlijke Vrijheden

Meer transparantie nodig over politieke advertenties

Europa heeft al heuse stappen ondernomen om het internet te reguleren met de nieuwe digitale diensten- en marktenwetgeving. We willen echter ook meer transparantie brengen over gepersonaliseerde politieke advertenties online en offline, want ook op dit vlak moeten we perk en paal stellen aan Big Tech bedrijven die op hun platformen ongevraagd enorme hoeveelheden data gebruiken om stemgedrag van kiezers te beïnvloeden. Het Cambridge Analytica-schandaal met grootschalige manipulatieve inmenging in de VS-presidentsverkiezingen in 2016 en de Brexit campagne toonden aan dat we voorzichtig moeten zijn met al te verregaande en specifieke gepersonaliseerde politieke advertenties.

Strengere wetgeving

Daarom heeft de Europese Commissie strengere wetgeving voorgesteld. In het Europees Parlement werd vandaag in de Commissie Burgerlijke Vrijheden alvast gestemd over de richting die het voorstel moet gaan op vlak van gepersonaliseerde politieke advertenties vanaf de Europese verkiezingen in 2024. We vragen vooral meer transparantie in de politieke advertenties en focussen op de politieke advertenties met het grootste risico, namelijk online advertenties via platformen die gebruik maken van enorme hoeveelheden gegevens waarvan we vaak niet beseffen dat ze  over ons verzameld worden.

Strikte voorwaarden

In de eerste plaats verbieden we gepersonaliseerde politieke advertenties voor minderjarigen. Wie niet kan gaan stemmen, kan wat mij betreft geen onderwerp zijn van politieke advertenties. Ten tweede, beperken we de combinatie van het aantal gegevens om te vermijden dat te specifieke groepen bereikt worden, wat nu kan leiden tot polarisatie en manipulatie. Tot slot leggen we nog strengere bepekeringen op de laatste 60 dagen voor een verkiezing.

Keuze bij de kiezer

Op die manier willen we de macht terug aan de kiezers geven om zelf te beslissen welke gepersonaliseerde politieke advertenties ze willen ontvangen. Dit is een belangrijke stap om onze democratie online te beschermen.