Jonge landbouwers moeten de sector redden

25
.
10
Landbouw en Visserij

Vandaag is slechts een op de tien landbouwers in Europa jonger dan veertig jaar. Willen we de generatiekloof bij landbouwers echt aanpakken, dan hebben we dringend nood aan verjonging. En die verjonging ligt mij na aan het hart. Als ambassadeur wil ik niet alleen mijn steentje bijdragen door middel van Belgische initiatieven te steunen op het Congres voor Jonge Landbouwers, maar ook een jonge boerentoets invoeren in alle toekomstige Europese wetgeving om meer rekening te houden met hun noden.

Dit congres wil jonge landbouwers samenbrengen en innovatieve ideeën belichten. De uitdagingen zijn immers enorm: klimaatverandering, voedselzekerheid, technische vooruitgang en natuurlijk generatievernieuwing.

Generatievernieuwing vormt vandaag een hoeksteen van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Slechts 6% van de boeren is jonger dan 35 jaar. Bovendien wordt het aandeel jonge landbouwers al bijna twee decennia kleiner. Toch ligt de toekomst van de Europese landbouw in de handen van jonge mensen. Landbouw moet tegelijkertijd duurzamer worden en hoogwaardig voedsel voor de consument opleveren. En toch gaat vandaag maar 3% van de Europese middelen naar jonge landbouwers. Een situatie die op termijn niet rendabel zal blijken. Jonge landbouwers hebben dringend nood aan perspectieven.

Met dit Congres voor Jonge Landbouwers willen wij het innovatievermogen van onze jonge mensen in de kijker zetten. En daar hoort ook een prijs bij. In maar liefst drie categorieën vallen er prijzen te winnen:

 

·        Beste digitale project

·        Meest veerkrachtige project

·        Beste project ter verbetering van plattelandsgebieden

 

Hier vind je alvast meer informatie.