Jaarlijks rapport over Turkije

12
.
09
Buitenlandse Zaken

Vandaag neemt het Europees parlement haar jaarlijks rapport aan over het Europees partnerschap met Turkije. Turkije is voor de EU een belangrijke strategische partner in meerdere beleidsdomeinen. De belangen van meer samenwerking rechtvaardigen een versterkt, maar wel kritisch engagement in onze relaties met dit land.

Daarom moeten we werk maken van een sterk en dynamisch strategisch partnerschap en moeten we zoeken naar een nieuw samenwerkingskader waar zowel Turkije als de Unie meer baat bij hebben.

Het perspectief van Turks EU-lidmaatschap heeft geen grond onder de voeten, nu niet, maar ook morgen niet, zoveel is duidelijk.  Het maatschappelijk draagvlak ontbreekt en de budgettaire draagkracht is eenvoudigweg ontoereikend voor dit lidmaatschap, los nog van het structurele deficit met betrekking tot de gebruikelijke toetredingscriteria.

Laten we als partners daarom correct omgaan met elkaar,en voluit investeren in een werkbaar alternatief waar beiden als partners duurzaam beter van worden.