Investeren in onze relaties met China

11
.
04
Buitenlandse Zaken

Op 23 maart nam ik deel aan een debat dat Europe Direct West-Vlaanderen organiseerde over het investeringsakkoord tussen Europa en China.  Mijn boodschap is dat dit akkoord belangrijk is omdat het belangrijk is voor onze economie. Maar het akkoord is slechts één bouwsteen in de strategie die Europa tegenover China moet ontwikkelen. We willen een strategie waarin het potentieel van China op gebied van economie en handel wordt benut, maar ook effectief wordt ingezet op fundamentele waarden die wij koesteren zoals respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden, democratie en rechtsstaat, duurzaamheid en internationaal recht.

China heeft alles om een strategische partner te zijn om wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan klimaatbeleid, pandemiebestrijding, nucleaire ontwapening en non-proliferatie, conflicten beheersen en oplossen in de schoot van de VN.  We moeten alle mogelijkheden van een strategisch partnerschap onderzoeken en benutten. Terwijl is het belangrijk dat Europa eensgezind optreedt en kritisch blijft. Aan onze samenwerking moeten we voorwaarden binden en sancties als deze niet nageleefd worden. Sterke trans-Atlantische zijn bovendien een belangrijke geopolitieke hefboom in onze strategie tegenover China.  Dit wil niet zeggen dat Europa de Verenigde Staten passief moet volgen.  De EU moet in haar eigen belang een actief beleid voeren naar de Amerikanen en Chinezen toe. Herbeluister het volledig debat hier: Panelgesprek - Het EU-China-investeringsakkoord - YouTube