Interne markt mag niet versnipperen onder mom van protectionisme

15
.
02
Interne Markt

De interne markt is en blijft het kroonjuweel van onze Europese eenmaking. We mogen er terecht trots op zijn. Ondertussen verschuift de focus richting de eengemaakte digitale markt. Maar ook de interne markt voor goederen en voor diensten is verre van af. Integendeel. Als lid van de landbouwcommissie en de commissie interne markt kom ik met veel schakels uit de agrovoedingssector in contact. Bij bedrijfsbezoeken aan verschillende sectoren word ik steevast aangesproken over protectionistische maatregelen in buurlanden. Zij het via wetgeving, in lastenboeken of in de dagdagelijkse praktijk.

Door de Green Deal en de coronacrisis ligt de focus terecht meer dan ooit op duurzaamheid en op lokale productie. We mogen echter niet verglijden naar een situatie waarbij elke lidstaat onder het mom van lokale productie haar eigen markt afschermt en enkel nog producten van het eigen land aanvaardt. Zeker voor kleinere lidstaten zou dit enorme gevolgen hebben.

Vandaar roep ik de Europese Commissie op om haar rol als hoeder van de interne markt sterker op te nemen. Ik geloof erin dat de interne markt zo nog meer kan betekenen voor onze bedrijven. Ik reken op de Commissie om de single market enforcement task force te versterken en daadkrachtiger te maken en tegelijk de interne markt voor diensten verder af te werken. Bedrijven moeten snel en eenvoudig melding kunnen maken van niet-tarifaire belemmeringen en de Commissie moet hiermee consequent aan de slag. Enkel zo kunnen we de interne markt verder verdiepen en behouden we het vertrouwen van onze bedrijven in de EU.