Impact van de droogte op de landbouw staat hoog op de politieke agenda

13
.
09
Landbouw en Visserij

Deze week vraagt het Europees parlement aandacht voor de ravage die de droogte heeft aangericht deze zomer

Door de klimaatverandering teisterde een ongekende droogte deze zomer de landbouw in Vlaanderen en Europa. Samen met de blijvende oorlogsdreiging en de versmachtende energieprijzen heeft het watertekort niet alleen een grote impact op de beschikbaarheid van voedsel, maar straks ook op de betaalbaarheid ervan.

Innovatieve projecten nodig om water op te vangen op Europese schaal

Noodkreten van boeren in mijn thuisregio bereiken me over hoeveel kleiner de groentenoogst zal zijn door de droogte. Ik vind het daarom terecht en tegelijk noodzakelijk dat het Europees parlement in haar resolutie waar ik aan meeschreef de Europese Commissie oproept om in samenwerking met de lidstaten meer steun te verlenen aan innovatieve projecten gericht op het opvangen en opslaan van regenwater of het zuiveren en hergebruiken van industrieel afvalwater voor gebruik in perioden van droogte. Op dit moment zien we een lappendeken van losse projecten in lidstaten, maar we zullen enkel met een sterk Europees grensoverschrijdend kader de nodige infrastructuur kunnen uitbouwen op Europees niveau om droogte en watertekorten in de toekomst duurzaam en geloofwaardig te bestrijden.