Hongaarse vijandigheid tegenover LGTBQI-gemeenschap is onaanvaardbaar

16
.
06
Burgerlijke Vrijheden

Hongarije’s nieuwe wet druist in tegen alle fundamentele waarden van Europa. Niemand mag gediscrimineerd worden op basis van seksuele geaardheid.  Alle LGBTQI-mensen mogen in de EU zijn wie ze zijn, waar dan ook in de EU.

Ik roep de Europese Commissie op om Hongarije te sanctioneren en de rechten van LGBTQI-mensen in Hongarije te waarborgen. De Commissie moet alle instrumenten gebruiken die in haar macht liggen om schendingen van de grondrechten van deze gemeenschap aan te pakken; met inbegrip van inbreukprocedures, artikel 7 van het EU-Verdrag, evenals de onlangs aangenomen verordening over de bescherming van de EU-begroting.

Europa kan niet aanvaarden dat Hongarije systematisch de rechtsstaat uitholt. De Europese samenleving is gebaseerd op diversiteit, gelijke kansen, non-discriminatie en respect voor de rechten van alle burgers.

Lees de reactie van onze voltallige Belgische EVP-delegatie hier.