Hoe verder met het digitaal Europees Covid-certificaat?

23
.
06
Burgerlijke Vrijheden

Einde digitaal EU Covid-certificaat oorspronkelijk voorzien deze zomer ...

Toen het digitaal EU Covid-certificaat voor het eerst in gebruik werd genomen tijdens de pandemie, drong het Europees parlement aan op een vervalclausule. Daarom zou de huidige wettelijke basis aflopen op 30 juni 2022.

... Dan toch verlenging tot volgend jaar

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de wettelijke basis en technische infrastructuur voor het gebruik van het certificaat met één jaar te verlengen, tot en met 30 juni 2023. De Raad en het Europees Parlement bereikten hierover een akkoord een paar dagen geleden en dit werd plenair gestemd vandaag.

Gebruik van certificaat mogelijk indien nodig

De Europese Commissie stelde voor om het certificaat te verlengen omdat men niet weet hoe de pandemie zou kunnen evolueren in de toekomst. Door de verlenging kan men gebruik maken van de wettelijke basis en de bestaande technische infrastructuur mocht het nodig zijn. Met andere woorden, enkel in het geval dat de pandemie terug opflakkert om grensoverschrijdend verkeer binnen Europa opnieuw op een veilige manier te handhaven aan de hand van één uniform systeem in plaats van 27 nationale systemen die tot discriminatie leiden.

Echter geen onbeperkte duur in het vooruitzicht

Het Europees parlement wil geen gebruik van het certificaat voor onbeperkte duur. Vandaar dat het ook maar voor één jaar verlengd wordt. Ik wil er vooral alles aan doen om terug te keren naar onbeperkt vrij verkeer en hopelijk zullen de laatste lidstaten spoedig alle reisbeperkingen opheffen.

De lidstaten zijn niet verplicht om met de certificaten te werken voor alle duidelijkheid, enkel de wettelijke basis is verlengd met één jaar om terug te kunnen vallen op het gebruik van het digitale certificatensysteem in geval van een negatieve evolutie van de pandemie.

Bovendien moet de Europese Commissie, op vraag van het Europees Parlement, tegen eind dit jaar rapporteren over het gebruik van het certificaat in de lidstaten het afgelopen jaar. Indien zich uitwijst dat het certificaat niet langer nodig is, moet de Europese Commissie een voorstel op tafel leggen om de geldigheidsduur van het certificaat te beëindigen. Het Europees Parlement heeft dit expliciet gevraagd net omdat het ook de bezorgdheid van de burgers hierover deelt.