Hoe staat het met de democratie wereldwijd?

18
.
05
Burgerlijke Vrijheden

Staat van de democratie in de wereld in aanloop naar verslag over rechtsstaat van de Europese Commissie

In de aanloop naar het verslag van de Commissie over de rechtsstaat van 2022, wil ik een eenvoudige maar duidelijke boodschap brengen. De staat van de democratie in de wereld baart zorgen. Waar de waarheid niet aan het licht mag komen, functioneert de democratie niet.

Aandeel van democratieën wereldwijd daalt

Helaas daalt het aandeel van democratieën wereldwijd en stijgt het deel van de wereldbevolking dat in autocratische landen woont. Is het tijdperk aangebroken waar democratie met uitsterven is bedreigd? In Rusland en China is de democratie ver zoek. In de Verenigde Staten staat de democratie onder druk. In onze eigen Europese Unie is de achteruitgang van de rechtsstaat in sommige lidstaten zorgwekkend.

Europa heeft een plicht om de democratie te verdedigen

Het is echter Europa’s verantwoordelijkheidom de democratie te verdedigen. Dat zijn we aan onszelf verplicht, aan onze burgers, aan onze geschiedenis. Democratie en transparantie gaan hand in hand. Die boodschap, dat voorbeeld moeten we blijven geven aan de rest van de wereld. Daarom roept dit Europees huis van de democratie de Europese Commissie op om een offensievere rol te spelen en de democratie te verdedigen met alle middelen waar ze over beschikt.