GDPR wetgeving onder de loep

17
.
03
Burgerlijke Vrijheden

De Europese privacy wetgeving, ook gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), is inmiddels meer dan 2 jaar van kracht en bewijst overduidelijk haar nut. Er is een betere bescherming van persoonsgegevens, een breder bewustzijn onder de bevolking en het zet normen wereldwijd. Duizenden bedrijven en verenigingen deden hun uiterste best om volledig te voldoen aan de GDPR regels.

Toch mogen we niet blind zijn voor tekortkomingen die de voorbije jaren duidelijk werden. Ten eerste, KMO’s en verenigingen worden vaak disproportioneel belast. Ten tweede, een ongelijke toepassing en handhaving tussen de lidstaten verstoort de vlotte werking van de interne markt. Ten derde, de GDPR kan de Europese Unie belemmeren in de wereldwijde wedloop naa rinnovatieve technologieën.

Deze technologieën, zoals artificiële intelligentie, hebben nood aan grote hoeveelheden data om fatsoenlijk te werken. Daarom moeten we op termijn de nodige aanpassingen durven doen en moeten we in de komende maanden de effecten van de GDPR op nieuwe technologieën in Europa volledig in kaart brengen en een plan uitwerken zodat deze zich verder kunnen ontwikkelen in de toekomst.