Gaan we deze zomer met corona kunnen reizen ?

11
.
04
Interne Markt

Het Europees Parlement keurde eind maart een spoedprocedure goed om het Europees vaccincertificaat als prioriteit te behandelen. Dit voorstel van de Europese Commissie voor een Europees vaccincertificaat - waaronder bewijzen van vaccinatie, negatieve testen of herstel zouden vallen - moet met spoed behandeld worden. Er valt geen tijd te verspillen. Het certificaat zou toestaan om het reizen in Europa weer veilig op gang te trekken deze zomer en een flinke boost te geven aan de economie. Er dient echter een belangrijke voorwaarde aan gekoppeld te worden. Er mag namelijk niet gediscrimineerd worden op basis van het certificaat. Iedere Europeaan moet eerst een kans op een vaccin krijgen. Tegen de zomer zou het in gebruik moeten zijn.

Een Europese gemeenschappelijke aanpak is in ieders belang in vergelijking met het alternatief dat elk land op eigen houtje iets anders onderneemt. Als we op één manier honderden miljoenen mensen de kans kunnen geven om terug te reizen, zonder het virus te verspreiden, is dat in ieders voordeel. Het geduld van onze burgers wordt op de proef gesteld, veel Europeanen zijn voorstander van zo'n systeem om opnieuw vrij te kunnen reizen. Het is onze plicht om dit zo snel mogelijk te bewerkstelligen.