Free Djalali

21
.
06
Buitenlandse Zaken

Sinds 24 april 2016 wordt Dr. Ahmadreza Djalali al meer dan 6 jaar vastgehouden door het Iraanse regime. Beschuldigd van spionage werd hij in 2017 ter dood veroordeeld tijdens een Iraans schijnproces. Zijn uiterst precaire situatie wordt als gijzelingstactiek in stand gehouden door het Iraanse regime om zo de vrijstelling te verkrijgen van 2 voormalige Iraanse vertegenwoordigers, die nu verblijven in Zweedse en Belgische gevangenissen. Iran dreigde met een executie op 22 mei, die intussen verlopen is. De onduidelijkheid over zijn situatie schendt niet alleen alle waarden ennormen die de Unie verdedigt, maar zorgt ook voor een vreselijke onduidelijkheid voor zijn familie die al meer dan 2 jaar elk rechtstreeks contact wordt onthouden door Iran.

Door de illegale en ongefundeerde vrijheidsberoving van een Europese burger schenden de Iraanse autoriteiten dagelijks de meest fundamentele beginselen van de EU, inclusief eerbied voor mensenrechten en een eerlijk proces. Het Europees Parlement sprak zich reeds in juli 2021 uit over dit dossier in een resolutie die ik zelf mee heb ingediend. Hierin wordtaangedrongen op de onmiddellijkevrijlating van Dr. Djalali. De Europese Unie strijd reeds decennia tegen de toepassing van de doodstraf. In onze Parlementaire resolutie dreigen we dan ook met verdere sancties tegen Iran zou het deze onmenselijke straf uitvoeren.          


Mijn positie is en blijft heel duidelijk: Free Doctor Ahmadreza Djalali now!