Europese voedselzekerheid hoog op de politieke agenda

23
.
03
Landbouw en Visserij

Deze week week heeft het Europees Parlement een resolutie gestemd over Europese voedselzekerheid en de Europese Commissie aangemaand om hier zo snel mogelijk werk van te maken.

Het is opvallend hoe we een oorlog aan onze grenzen nodig hebben om een debat te hebben over de Europese voedselzekerheid. In bepaalde sectoren, zoals de varkenssector, gaat het nochtans al maanden slecht, maar bleef de Commissie de andere kant op kijken. Toen we in de zomer de resultaten van een aantal studies over de Farm-to-Fork in handen kregen, wezen die ook al op minder eigen Europese productie, hogere voedingsprijzen en meer import uit derde landen.

Bezorgde boeren

Bij elk boerderijbezoek opnieuw hoor ik vooral veel bezorgdheid van wat nog allemaal op onze boeren afkomt, denk maar aan scherpere dierenwelzijnswetgeving of een stevige reductie van het pesticidegebruik. In tijden van dreigende voedseltekorten met enorme prijsstijgingen moet er een stevig pakket aan maatregelen komen. Op korte termijn pleit ik zeker voor een uitzondering voor het circulaire gebruik van verwerkte dierlijke mest, om afhankelijkheid van dure kunstmest uit derde landen te drukken. Ook een alomvattende Europese eiwitstrategie op middellange termijn dringt zich op, om onze veeteelt verder te verduurzamen en minder afhankelijk te maken van derde landen.

Europees landbouwbeleid

Al veel te lang zien we onze voedselzekerheid als vast gegeven. Bij de onderhandelingen over het nieuwe landbouwbeleid werden we door velen verweten dat het teveel van hetzelfde was. Nochtans had de coronacrisis getoond dat het werkt: terwijl we moesten smeken om mondmaskers, paracetamol en chips, bleven de rekken in de supermarkten wel vol. En gelukkig maar.

Voedselproductie als een strategische sector

Vandaag wordt eens te meer duidelijk dat voedselproductie een strategische sector is. We moeten daarom goed nadenken over hoe we met onze boeren omgaan. Nu, in deze crisis met Oekraïne, maar zeker ook op lange termijn. Als we nu niet snel de klik maken en onze boeren soigneren om die voedselproductie hoog en kwalitatief te houden, dan moeten we binnenkort misschien niet alleen werk maken van een EU Chips Act, maar ook van een EU Food Act.