Europese Commissie kondigt aan status van wolven te herzien

13
.
09
Landbouw en Visserij

Na lang aandringen door de Europese Volkspartij, heeft de Europese Commissie eindelijk aangekondigd de status van de wolf in Europa te herzien. Dat was hoog tijd. De wetgeving van destijds heeft de wolven beschermd tegen de bedreiging op uitsterven, maar vandaag zien we het effect van de snel groeiende wolvenpopulatie op landbouwdieren doorheen heel Europa. De aanpassing van het beschermingsniveau voor de wolf moet op basis van een wetenschappelijke beoordeling en kwalitatief eerder dan kwantitatief gebeuren. Voor Vlaanderen is het volgens mij belangrijk dat flexibel beheer van de wolf mogelijk wordt zodat we een balans tussen de bescherming van onze boeren en de plaats van de wolf in Vlaanderen kunnen garanderen.