Europees parlement wil wetgeving over wolven versoepelen

23
.
11
Landbouw en Visserij

Meer aanvallen door stijgende aantal wolven

Dertig jaar geleden dreigde de wolf te verdwijnen. Destijds was Europese wetgeving nodig om wolven te beschermen. Die heeft ondertussen haar nut bewezen. Ondertussen is de situatie danig veranderd. De stijging van het aantal wolven is zeer voelbaar, zeker bij landbouwers. Nieuwe maatregelen zijn dus zelfs nodig. Door de toename van de wolvenpopulatie zien we ook een toename aan aanvallen. Dode of gewonde landbouwdieren zijn daar vaak het gevolg van. De aanwezigheid van wolven in dichtbevolkte plattelandsgebieden zoals Vlaanderen heeft bovendien ook een negatieve impact op toerisme.

Nood aan flexibele beheersmaatregelen

De huidige preventiemaatregelen volstaan niet. Dit leidt tot oplopende kosten voor onze landbouwers. De schadeloosstellingen dekken immers vakk niet alle kosten van de berokkende schade. Het kan niet de bedoeling zijn dat de aanwezigheid van wolven tot grote economische verliezen voor landbouwbedrijven leiden. Daarom roept het Europees Parlement de Europese Commissie op om de schade voor boeren beter te compenseren en samen met de regio's de huidige beheersmaatregelen flexibel toe te passen als preventie niet voldoende is. Herplaatsing van wolven moet zeker tot de mogelijkheden behoren in die situaties.