Europees Parlement stemt over welzijn van dieren tijdens transport

20
.
01
Landbouw en Visserij

Vandaag stemt het Europees halfrond over de handhaving van strenge welzijnsnormen voor dieren tijdens transport. Het vervoer van levende dieren is en blijft nodig maar het Europees Parlement pleit ervoor dat dit voldoet aan de hoge dierenwelzijnsnormen die alle lidstaten hebben goedgekeurd.

 Strenge dierenwelzijnsnormen in Europa

Europa hanteert de strengste dierenwelzijnsnormen ter wereld, maar dit wordt niet in alle lidstaten naar behoren toegepast. Het is belangrijk dat dierentransport aan dezelfde normen voldoet over heel de Europese Unie - hetzij in Polen, Spanje of Vlaanderen - om een gelijk speelveld te garanderen. Dat wil ook zeggen dat er een voorspelbaar en duidelijk rechtskader moet zijn voor alle betrokken partijen met een voldoende lange overgangsperiode om zich aan veranderingen aan te passen.

 Optimale condities nodig voor dieren

Dieren ondervinden vaak stress tijdens transport. Daarom is het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat de condities optimaal zijn. Dat gaat onder andere over de temperatuur, voeding en water voor de dieren tijdens het vervoe rmaar ook vlottere procedures aan de grenzen en snelle rijstroken om de transporttijden in te korten. In sommige lidstaten moet dat beter. Vervoer van levende dieren moet kunnen blijven bestaan, maar het moet voldoen aan de hoge dierenwelzijnsnormen die alle lidstaten onderling hebben afgesproken.

 EU-middelen nodig voor alternatieven

Verder moeten we ook naar alternatieven durven kijken zoals het bevorderen van slachten op de boerderij om het vervoer van levende dieren te beperken, dit zou de korte keten ten goede komen en mogelijkheden creëren voor hoeveslachterijen in combinatie met hoeveslagerijen. Dat zijn initiatieven die op Europese steun moeten kunne rekenen en waar de Europese Commissie middelen voor kan voorzien.