Europees Parlement stemt over Europees biolandbouw actieplan

02
.
05
Landbouw en Visserij

Europees Parlement steunt doelstelling van 25% biolandbouwareaal niet

De Europese Commissie wil tegen 2030 dat biolandbouw voor 25% telt in alle lidstaten samen. Vandaag heeft het Europees Parlement hierover gestemd. Het verwelkomt de algemene doelstelling om meer biolandbouw in Europa te stimuleren, maar het steunt de doelstelling van 25% biologisch landbouwareaal niet.

Marktvraag naar bio moet gericht groeien

Mij is het er vooral om te doen de marktvraag naar bio gericht te laten stijgen. Bovendien is areaal een te simpele parameter om bio te meten en is daarom die 25% niet geloofwaardig. Ik vraag bijkomende parameters die biolandbouw in een verstedelijkt gebied als Vlaanderen ook erkennen. Wij zijn bijvoorbeeld erg sterk in bio-kruidenteelt, maar dat heeft uiteraard minder plaats nodig dan groententeelt.

Certificering, controle en etikettering ook noodzakelijk

Het Europees Parlement wijst ook op andere aandachtspunten om het actieplan van de Europese Commissie nog te versterken. Er is nood aan robuuste certificering, goede controles op geïmporteerde biologische producten en duidelijke etikettering. Tot slot wordt ook het potentieel voor onderzoek en innovatie onderstreept om de productiviteit van de sector te verbeteren.