By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Europees Parlement lanceert debat over EU wetgeving om AI te reguleren

03
.
05
Burgerlijke Vrijheden

Artificiële intelligentie is allang geen toekomstmuziek meer

Artificiële intelligentie is geen sciencefiction meer, maar vandaag al een realiteit. Niet alleen in onderzoekscentra, maar ook in je dagelijks leven. Zo bepalen AI-toepassingen de muziek die je beluistert of de filmpjes die je online tezien krijgt. Ze zorgen ervoor dat de voeding die je eet niet onnodig met pesticiden zijn behandeld. Ze beslissen mee of je een lening kan krijgen voor je droomhuis of bij het vaststellen van jouw kankerdiagnose. Met grote hoeveelheden data als brandstof, gecombineerd met sterke algoritmes en een grote rekencapaciteit, heeft AI in nagenoeg elke sector het enorme potentieel om antwoorden te bieden op de vele uitdagingen waar we vandaag voor staan, zij het op sociale media, in de landbouw, bij financiële diensten, de gezondheidszorg of voor politie en justitie.

Nood aan duidelijk Europees rechtskader

Uiteraard moeten we ons bewust zijn voor de mogelijke neveneffecten. We kunnen niet blind vertrouwen op een algoritme dat onvoldoende uit te leggen valt, waar geen controle op is of dat gevoed is met uiterst gebrekkige of duidelijk foute data, en mogelijks tot discriminatie zou leiden. Het al dan niet slagen van AI zal afhangen van hoe wij, beleidsmakers, erin slagen om een gebalanceerd rechtskader te creëren dat AI-systemen toelaat zichzelf te ontwikkelen en te verfijnen met grote hoeveelheden data en tegelijk waarborgen voorziet die ons toelaten met de potentieel negatieve neveneffecten om te gaan. Op basis van dit rapport kunnen we de komende maanden een ambitieuze Europese AI Act realiseren waar ook gehoor wordt gegeven aan de zorgen van Europese burgers. Zij rekenen op ons.